شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص اصول پنجاه و سوم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي‌

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/12/24 استعلام اشخاص  
1360/01/20 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصول 53 - 138
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1360/12/10 نامه دولت  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-