شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1365/06/19 استعلام اشخاص  
1365/07/15 نامه اشخاص  
1365/07/15 نظر شوراي نگهبان (ساير)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-