شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص ثبت شركت خارجي با مشاركت طرف ايراني

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/12/25 استعلام اشخاص  
1360/02/03 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصول 81 - 82 - 85
1360/02/06 نامه دولت  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1359/07/09 نامۀ شركت سهامي خاص خدمات مهندسي مهاب  
1359/09/30 نامۀ وزير نيرو به نخست وزير  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-