شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص قانون الحاق سازمان قضايي ارتش به دادگستري‌ جمهوري اسلامي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/09/24 استعلام اشخاص  
1360/12/20 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصل 172
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1360/09/23 نامه ستاد مشترك ارتش  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-