شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص درخواست بررسي ترجمه مستندات روايي قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/02/13 استعلام اشخاص  
1361/02/27 نظر شوراي نگهبان (ساير)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-