شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص امكان انعقاد قرارداد ميان وزارتخانه با شركت خارجي بدون تصويب مجلس

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/01/19 استعلام اشخاص  
1360/01/20 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصل 77
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-