شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص قانون انحلال سازمان پيشاهنگي كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1364/10/21 استعلام اشخاص  
1365/02/16 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصل 73
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-