عنوان متن سياست‌
در حال انجام كار ...
v  >1<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان سياست
تاريخ ابلاغ
متن
سياست‌هاي كلي برنامه هفتم با اولويت پيشرفت اقتصادي توأم با عدالت1401/06/20
سياست‌هاي كلي تامين اجتماعي1401/01/21
سياست‌هاي كلي نظام قانون‌گذاري1398/07/06
ابلاغ سياست‌هاي كلي «انتخابات»1395/07/24
ابلاغ سياست‌هاي كلي «خانواده»1395/06/13
ابلاغ سياست‌هاي كلي «محيط زيست»1394/08/26
ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه1394/04/09
سياست‌هاي كلي «علم و فناوري»1393/06/29
سیاست‌های کلی «جمعیت»1393/02/30
سياست هاي كلي سلامت1393/01/18
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی1392/11/30
سیاست های کلی ایجادتحول درنظام آموزش و پرورش کشور1392/02/05
سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی1391/11/24
سیاست های کلی نظام درخصوص موضوع خودکفایی دفاعی و امنیتی1391/09/29
سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی1391/09/29
سیاست­های کلی نظام در بخش صنعت1391/09/29
سیاست های کلی آمایش سرزمین1390/09/21
سیاستهای کلی اشتغال1390/04/28
سیاست های کلی نظام در بخش مسکن1389/12/29
سیاست های کلی نظام در بخش شهرسازی1389/11/29
سیاست های کلی در بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات1389/11/29
سیاست های کلی نظام در بخش پدافند غیر عامل1389/11/29
سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف1389/04/14
سیاستهای کلی نظام برای ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران1389/02/29
سیاست های کلی نظام اداری1389/01/14
سیاست کلی قضایی پنج ساله1388/09/02
سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه1387/10/21
سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر1385/07/12
سياست‌هاي كلي نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد " پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه"1384/06/25
سياستهاي كلي نظام در خصوص اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی1384/03/01
سياست‏های کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران1382/09/20
سياستهاي كلي نظام در بخش تشويق سرمايه‌گذاري1382/09/10
چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي1382/08/13
سياست هاي كلي نظام در خصوص امنيت قضايي1381/07/28
سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران درمورد"منابع طبيعي"1379/11/03
سياست‌هاي كلي نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد "منابع آّب"1379/11/03
سياست‌هاي كلي نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد "بخش معدن"1379/11/03
سياست‌هاي كلي نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد "حمل نقل"1379/11/03
سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران درمورد "انرژي"1379/11/03
سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران درمورد "امنيت اقتصادي"1379/11/03
سياست هاي كلي برنامه سوم توسعه1378/03/01
سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران درمورد " شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي"1377/07/11
سياست‌هاي برنامه پنجساله دوم1372/08/18
تعداد كل رديف : 43  
v  >1<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-