1-      ايجاد نظام جامع و فراگير در سطح ملي و سازوكار مناسب براي امن­سازي ساختارهاي حياتي و حساس و مهم در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، و ارتقاء مداوم امنيت شبكه هاي الكترونيكي و سامانه هاي اطلاعاتي و ارتباطي در كشور به منظور:

- استمرار خدمات عمومي.
- پايداري زيرساخت هاي ملي.
- صيانت از اسرار كشور.
- حفظ فرهنگ و هويت اسلامي- ايراني و ارزش­هاي اخلاقي.
- حراست از حريم خصوصي و آزادي­هاي مشروع و سرمايه­هاي مادي و معنوي.

2- توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات با رعايت ملاحظات امنيتي.

3- ارتقاء سطح دانش و ظرفيت­هاي علمي، پژوهشي، آموزشي و صنعتي كشور براي توليد علم و فناوري مربوط به امنيت فضاي اطلاعاتي و ارتباطي (افتا)

4- تكيه بر فناوري بومي و توانمندي­هاي تخصصي داخلي در توسعه زيرساخت­هاي علمي و فني امنيت شبكه­هاي الكترونيكي و سامانه­هاي اطلاعاتي و ارتباطي.

5- پايش، پيشگيري، دفاع و ارتقاء توان بازدارندگي در مقابل هرگونه تهديد در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات.


6- تعامل موثر و سازنده منطقه اي و جهاني و همكاري و سرمايه گذاري مشترك در حوزه هاي دانش، فناوري و امور مربوط به امنيت شبكه هاي الكترونيكي و سامانه هاي اطلاعاتي و ارتباطي با حفظ منافع و امنيت ملي.

7- تعيين نهاد متولي و هماهنگ كننده زير نظر دولت به منظور هدايت، نظارت و تدوين استانداردهاي لازم براي حفظ و توسعه امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات و ارتباطات و تهيه پيش­نويس قوانين مورد نياز.

8- فرهنگ­سازي، آموزش و افزايش آگاهي و مهارت­هاي عمومي در حوزه افتا.

9- رعايت موازين شرعي و مقررات قانوني مربوط به حفظ حقوق فردي و اجتماعي در اجراي اين سياست­ها.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-