موضوع
v
عنوان
دوره مجلس
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه مصوبه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >69686766656463321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
لايحه بودجه سال 1362 كل كشور 1361/12/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اجازه تعيين نرخ آب براي مصارف شهري، كشاورزي، صنعتي و ساير مصارف 1361/12/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند 1361/12/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اجازه كسر اقساط معوقه و استيفاي مطالبات بانك مسكن از محل حقوق و دريافتي‌هاي بدهكاران 1361/12/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح توزيع عادلانه آب 1361/12/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الزام دولت جهت تنظيم لايحه نفت 1361/12/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح قانون الغاي اجازه فروش خانه‌هاي سازماني مصوب 1361/4/3 مجلس شوراي اسلامي 1361/12/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه قرارداد همكاري اقتصادي، علمي و فني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جماهير عربي مردمي سوسياليستي ليبي 1361/12/10 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقتنامه فرهنگي و هنري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير 1361/12/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تأسيس شركت‌هاي سهامي حمل و نقل 1361/12/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تمديد مدت اجراي قانون وصول ماليات از اتومبيل‌هاي غيرسواري و اصلاح بعضي از مواد قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحيه‌هاي بعدي 1361/12/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح آيين‌نامه استخدامي كاركنان مجلس شوراي اسلامي 1361/12/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه برقراري حقوق وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه عائله تحت تكفل جانبازان و شهداي انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و پرداخت حقوق و مزاياي مجروحين جنگ تحميلي و انقلاب اسلامي 1361/12/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اجازه تنظيم و تصويب بودجه سالانه بعضي از شهرداري‌هاي مناطق جنگي بدون رعايت حد نصاب مقرر در ماده (68) قانون شهرداريها 1361/12/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه دريافت حق ثبت‌نام داوطلبان استخدام 1361/11/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح معافيت يك نفر از فرزندان خانواده شهداء از خدمت نظام وظيفه 1361/11/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه مبادلات كالا بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه براي سال‌هاي 1982 تا 1991 (به مدت ده سال) 1361/11/26 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه اصلاح لايحه قانوني انتخاب سه نفر از قضات كشور براي عضويت در شوراي عالي قضايي 1361/11/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه جمع‌آوري و فروش كالاي متروكه، قاچاق و ضبطي قطعيت‌يافته و كالاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري 1361/11/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح ديوان محاسبات كشور 1361/11/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اجازه دريافت وجه در مقابل ارائه خدمات آزمايشگاهي و حق‌الزحمه كارشناسي 1361/11/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه لغو تعهد خدمت فارغ‌التحصيلان و دانشجوياني كه از بورس تحصيلي استفاده كرده‌اند و به دلايل مختلف به استخدام در نمي‌آيند 1361/11/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق يك تبصره به عنوان تبصره (2) به ماده (3) قانون اصلاح خدمت خارج از مركز پزشكان و دندان‌پزشكان و داروسازان 1361/11/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تشكيل شوراي عالي صنايع 1361/11/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه ترخيص اتومبيل‌هاي وارده به كشور توسط ساكنين جزاير خليح فارس، استان سيستان و بلوچستان و لارستان 1361/11/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه وصول وجه از متقاضيان صدور پروانه و تجديد پروانه حمل سلاح 1361/11/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه واگذاري مالكيت كليه وسايل نقليه‌اي كه به شركت واحد تحويل گرديده است 1361/11/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اجازه عضويت سازمان مبارزه با سرطان در فدراسيون آسيايي سازمان‌هاي مبارزه با سرطان 1361/11/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اجازه عضويت مركز مبارزه با بيماري‌هاي ريوي در اتحاديه بين‌المللي مبارزه با سل 1361/11/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح موادي از قانون مدني 1361/11/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تعيين تكليف اموال فراريان از كشور 1361/10/30 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح ايجاد تسهيلات در مقررات مالي اجراي طرح عمراني كارخانه فولادسازي مباركه 1361/10/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اعتبارات بودجه مصوب شوراي نگهبان 1361/10/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري 1361/10/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه مجازات اسلامي (مبحث ديات) 1361/10/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق دو تبصره به مواد (197) و (198) آيين دادرسي كيفري 1361/09/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تفسير ماده (59) قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي وابسته به دولت 1361/09/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق يك تبصره به قانون اجازه وزارت صنايع و معادن براي نظارت يا مديريت بر بعضي از شركت‌ها و مؤسسات تجاري و خدماتي و توليدي مصوب 1359/4/15 شوراي انقلاب اسلامي ايران 1361/09/08 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه متمم قانون بودجه سال 1361 1361/09/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اجازه استفاده اعضا هيئت علمي كليه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي از مزاياي تبصره (1) ماده واحده قانون پرداخت حقوق و مزاياي مستخدميني كه تبديل وضع يافته‌اند 1361/09/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح افتتاح سال اول رشته‌هاي گروه فني مهندسي و گروه كشاورزي 1361/08/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح برقراري حقوق وظيفه و مستمري براي محافظين و رانندگاني كه به درجه رفيع شهادت نايل مي‌شوند يا در راه انجام وظيفه فوت يا معلول شوند 1361/08/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح قسمتي از مواد قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحيه‌هاي بعدي 1361/08/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه مجازات اسلامي 1361/08/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه قصاص 1361/08/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه معافيت از حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض به استثناي انبارداري و باربري، لوازم و وسايل پزشكي، ارتوپدي دارو كه توسط بنياد شهيد وارد مي‌شود 1361/07/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق دو تبصره به قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 1361/02/14 مجلس شوراي اسلامي 1361/07/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تشكيل سازمان انتقال خون ايران 1361/07/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 1361/07/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تشكيل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي 1361/06/30 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
تعداد كل رديف : 3403  
v  >69686766656463321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-