شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/09/17 لايحه  
1362/04/15 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1362/04/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1362/05/04 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-