شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح اساسنامه گروه پارلماني جمهوري اسلامي ايران عضو اتحاديه بين‌المجالس

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/09/29 طرح  
1362/04/20 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1362/05/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1362/05/27 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-