موضوع
v
عنوان
دوره مجلس
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه مصوبه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >69686765646362321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
لايحه ادامه عضويت ايران در سازمان ايپيكا و كنگره جهاني نفت و اوپك 1362/10/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه رفع محدوديت زماني قانون ترانزيت كالا از كشتي به گمركات داخل كشور بدون اخذ سپرده نقدي و ضمانت‌نامه بانكي مصوب 1360/3/17 1362/10/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الزام دولت جهت بازسازي و احياء مناطق روستايي كشور به وسيله ايجاد خدمات و امكانات رفاهي، صنعتي، فرهنگي و بهداشتي 1362/10/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه مجازات اسلامي (مبحث تعزيرات) 1362/10/21 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه رفع اختلافات مالياتي 1362/10/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تشكيل سازمان حسابرسي 1362/10/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تشكيل وزارت جهاد سازندگي 1362/09/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه خدمت نيمه‌وقت بانوان 1362/09/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اجازه ارجاع اختلافات في‌مابين شركت تراكتورسازي ايران و شركت ميلترزاندمونش به داوري 1362/09/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه معافيت از ماليات وجوهي كه تحت هر عنوان به‌استثناي حقوق و فوق‌العاده شغل به پزشكان، دندان‌پزشكان، دكترهاي داروساز و دامپزشكان پرداخت مي‌شود 1362/08/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح مواد (1) و (33) آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران 1362/08/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح ماده (16) قانون گذرنامه مصوب پانزدهم اسفندماه 1351 1362/08/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه انحلال صندوق مشترك شهرداري‌ها 1362/08/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الزام دولت به دادن لايحه مقررات سالانه واردات و صادرات 1362/08/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تأمين زنان و كودكان بي‌سرپرست 1362/08/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تفسير شمول بند (5) قانون صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب نسبت به وام‌هاي دريافتي متنفذين و وابستگان رژيم گذشته از بانك‌ها 1362/08/16 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه اصلاح ماده (21) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334/3/29 1362/08/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه معافيت جامعة الامام الصادق (ع) از پرداخت ماليات بر درآمد و ماليات اراضي باير و حق تمبر نقل و انتقالات املاك 1362/08/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اساسنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 1362/08/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تفسير اصل يا اصولي از قانون اساسي 1362/07/27 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه تأسيس شركت‌هاي خاص پايانه و حمل بار در بنادر و مبادي ورودي كشور 1362/07/21 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه اصلاح قانون تأمين هزينه خدمات قرنطينه‌اي كشور 1362/07/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تمديد قانون بازسازي نيروي انساني 1362/07/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه افزايش سرمايه شركت سهامي تأسيسات ساختمان (تسيس) از محل پرداخت‌هاي انجام‌شده از طرح خانه‌هاي سازماني گارد منحله بابت خريد حمام‌‌هاي پيش‌ساخته و آسانسورها 1362/07/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح تبصره ذيل رديف 48/01 جدول ضميمه قانون امور گمركي 1362/07/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح مقررات مالي شوراي نگهبان 1362/07/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه حذف آخر تبصره (33) قانون بودجه سال 1362 1362/07/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور 1362/06/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عمليات بانكي بدون ربا (بهره) 1362/06/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق يك بند به عنوان بند (13) به ماده (10) لايحه ماليات بر درآمد حقوق مصوب 1359/4/21 1362/06/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تمديد قانون تأسيس وزارت معادن و فلزات 1362/06/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تصدي وزارتخانه‌هاي بي‌وزير 1362/06/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه استمهال دولت پاكستان در رابطه با وام پانصد و هشتاد ميليون دلاري 1362/06/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح ماده (20) قانون برق ايران مصوب سال 1346 1362/06/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه حمايت از پرسنلي كه در عمليات خنثي‌سازي مواد منفجره يا محترقه جان خود را از دست داده و يا معلول مي‌شوند 1362/06/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تأسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي 1362/06/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تسري مصوبه مجلس شوراي اسلامي در سال 60 به سال‌هاي بعد 1362/06/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تربيت تكنيسين بهداشت و مبارزه با بيماري‌ها 1362/05/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي 1362/05/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اجازه تأسيس مطب 1362/05/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اساسنامه گروه پارلماني جمهوري اسلامي ايران عضو اتحاديه بين‌المجالس 1362/05/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه نحوه مصرف اعتبارات مربوط به برنامه عمران ملل متحد و اجازه به هزينه منظورنمودن هزينه‌هاي انجام‌شده سال 1359 وزارت امور خارجه 1362/05/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق يك تبصره به عنوان تبصره (3) به ماده (3) قانون اصلاح خدمت خارج از مركز پزشكان و دندان‌پزشكان و داروسازان مصوب مجلس شوراي اسلامي 1362/05/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه شمول قانون برقراري حقوق وظيفه و مستمري نمايندگان مجلس و عائله تحت تكفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشي از مسئوليت‌هاي خطير نمايندگي و اصلاحيه‌هاي بعدي به اعضاي شوراي نگهبان 1362/05/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق ايران به كنوانسيون بين‌المللي اينمارسات 1362/04/29 بدون اعلام نظر شورا
لايحه تمديد قانون اخذ هزينه صدور كارت ملواني و پروانه دريانوردي 1362/04/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري 1362/04/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه ايجاد و نگهداري صندوق بازنشستگي كادر انتظامي سازمان پليس قضايي 1362/04/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح قانون و مقررات ديوان محاسبات 1362/04/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح مواد (10) و (11) آيين‌نامه استخدامي كاركنان مجلس شوراي اسلامي 1362/04/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 3443  
v  >69686765646362321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-