شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح الحاق يك تبصره به عنوان تبصره (3) به ماده (3) قانون اصلاح خدمت خارج از مركز پزشكان و دندان‌پزشكان و داروسازان مصوب مجلس شوراي اسلامي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1362/05/06 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1362/05/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1362/05/26 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-