شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه الحاق ايران به كنوانسيون بين‌المللي اينمارسات

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/07/10 لايحه  
1362/04/15 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1362/05/18 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-