شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه تمديد قانون اخذ هزينه صدور كارت ملواني و پروانه دريانوردي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/02/24 لايحه  
1362/04/19 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1362/04/20 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1362/04/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1362/04/26 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-