شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه شمول قانون برقراري حقوق وظيفه و مستمري نمايندگان مجلس و عائله تحت تكفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشي از مسئوليت‌هاي خطير نمايندگي و اصلاحيه‌هاي بعدي به اعضاي شوراي نگهبان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/11/10 لايحه  
1362/04/19 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1362/05/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1362/05/05 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-