موضوع
v
عنوان
دوره مجلس
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه مصوبه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >34134033937363534321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
لايحه اساسنامه مركز منطقه‌اي همكاري دستگاه‌هاي مبارزه با فساد و نهادهاي نظارتي (آمبودزماني) كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي (اكو) 1394/10/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه معاهده انتقال محكومين به حبس ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين 1394/10/23 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس 1394/10/23 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس 1394/10/23 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه اصلاح قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه 1394/10/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تشريفات (پروتكل) انتقال محكومين به حبس الحاقي به موافقتنامه معاضدت قضايي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان 1394/10/23 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان 1394/10/23 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه شوراهاي حل اختلاف 1394/10/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه قانون الحاق يك تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش 1394/10/09 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح اصلاح بند (ي) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 كل كشور 1394/09/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 3403  
v  >34134033937363534321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-