شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح تمديد مهلت جذب اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي سال 1395 كل كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/04/25 طرح  
1396/04/27 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1396/04/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1396/05/03 متن نهايي قانون  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1396/04/28 بيست و چهارمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1396  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-