شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح تمديد مهلت جذب اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي سال 1395 كل كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/04/25 طرح  
1396/04/27 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1396/04/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1396/05/03 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-