شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه هواي پاك

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1393/06/31 لايحه  
1396/02/19 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1396/03/01 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1396/03/07 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/03/08 نامه استمهال  
1396/03/20 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 74
1396/04/25 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1396/05/02 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/05/04 نامه استمهال  
1396/05/10 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1396/05/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1396/05/23 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-