موضوع
v
عنوان
دوره مجلس
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه مصوبه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >3433423417654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
طرح اصلاح ماده (122) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 1401/07/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه خدمات هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري صربستان 1401/07/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول 1401/07/10 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه توسعه منطقه آزاد تجاري - صنعتي گيلان (انزلي) 1401/06/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح حمايت از مالكيت صنعتي 1401/06/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح استفساريه ماده (11) قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون‌هاي سراسري 1401/06/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و مجمع مجالس آسيايي در رابطه با حقوق، مزايا و مصونيت‌هاي دبيرخانه دائمي مجمع مجالس آسيايي 1401/06/12 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح اصلاح موادي از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) 1401/06/12 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح استفساريه مواد (3)، (4) و (5) قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار 1401/06/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ذيل جدول (4-24) محروميت‌زدائي تبصره (14) قانون بودجه سال 1401 كل كشور 1401/06/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 3422  
v  >3433423417654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-