شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه موافقتنامه انتقال محكومين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/10/19 لايحه  
1396/02/20 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1396/03/01 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1396/03/08 نامه استمهال  
1396/03/16 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/03/20 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
1396/04/03 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
1396/04/20 مصوبه مجلس شوراي اسلامي (اصرار بر مصوبه قبلي و ارسال به مجمع تشخيص مصلحت نظام)  
1396/08/13 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام  
1396/09/08 متن نهايي قانون  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1396/03/10 شانزدهمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1396  
1396/03/24 نوزدهمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1396  
1396/03/31 بيستمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1396  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-