شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/06/21 طرح  
1395/11/13 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1395/11/26 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1395/11/26 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/12/03 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 100 - 156
1396/02/04 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1396/02/04 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1396/02/11 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1396/02/11 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/02/18 نامه استمهال  
1396/02/20 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 156
1396/04/20 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1396/04/28 نامه استمهال  
1396/05/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
1396/05/17 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-