شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه مجازات استفاده كنندگان غير مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1391/12/19 لايحه  
1396/03/10 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1396/03/22 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1396/03/23 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/03/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1396/03/27 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1396/04/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1396/04/17 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-