شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه موافقت‌نامه همكاري در زمينه پيشگيري و واكنش به شرايط اضطراري در درياي خزر

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/01/26 لايحه  
1396/04/28 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1396/05/10 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1396/05/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1396/05/24 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-