موضوع
v
عنوان
دوره مجلس
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه مصوبه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >3433423417654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
لايحه تصويب اصلاحات ضمايم كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتي‌ها 1973 (مارپل 1973/78) 1401/05/30 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه معاهده انتقال محكومان بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي بلژيك 1401/05/26 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه اصلاح بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 كل كشور 1401/05/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تصويب مقاوله‌نامه حق تشكل و مذاكره دسته‌جمعي مورخ 1949 (1328) (شماره 98) 1401/05/09 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح الحاق يك تبصره به ماده (37) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 1401/04/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور 1401/04/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها 1401/04/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح قانون تشكيلات و آيين ‌دادرسي ديوان عدالت اداري 1401/04/25 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه اروپايي حمل و نقل محصولات خطرناك از طريق جاده (اي دي آر) 1401/03/23 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه آيين‌نامه موسسه‌هاي به رسميت شناخته شده (آر-اُ) در زمينه ارائه خدمات صدور گواهينامه‌هاي قانوني فني و ايمني دريايي الحاقي به كنوانسيون بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا (سولاس) 1401/03/01 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
تعداد كل رديف : 3422  
v  >3433423417654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-