عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >1111101097654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن رديف 1 از جدول و تبصره 1 مصوبه شماره 5-87 مورخ 1397/3/17 شوراي اسلامي شهر قهدريجان 1400/09/07 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن كل بخشنامه شماره 222/22746- 1398/11/30 سازمان امور مالياتي كشور 1400/09/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 3394-1/1 مورخ 1381/4/30 سازمان ميراث فرهنگي كشور 1400/09/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن عبارت (رسماً) در بند اول بخشنامه 2/1215 مورخ 1356/2/1 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور 1400/09/02 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 17598 مورخ 1362/3/22 و تصويب‌نامه شماره 3591/ت17296هـ مورخ 1378/3/1 هيئت وزيران 1400/09/02 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن قسمت جزئيات، مراحل و منابع آزمون هر يك از بخش‌ها و رشته‌هاي جشنواره (صفحات 9 الي 15) از آيين‌نامه سي و پنجمين جشنواره سراسري قرآن و عترت (ع) دانشجويان سراسر كشور 1400/09/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 17 تعرفه عوارض بهاي خدمات و ساير درآمدهاي شهرداري پرند در سال 1399 1400/09/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن شق الف بند 5 صورتجلسه شماره 430/م/256/122- 1398/12/24 اداره كل حفاظت محيط‌ زيست استان بوشهر 1400/09/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 20، 6 آيين‌نامه استخدامي پيماني مصوب 1368 هيئت وزيران 1400/08/29 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 4 و تبصره‌هاي ذيل آن از دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري كلانشهر اراك مربوط به سال 1398 1400/08/29 عدم مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 1108  
v  >1111101097654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-