موضوع
v
عنوان
دوره دولت
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه اساسنامه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >28272622212019321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) 1383/03/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران 1383/03/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور (مادرتخصصي) 1383/03/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي برق منطقه‌اي 1383/03/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت‌هاي سهامي آب و فاضلاب روستايي استان 1383/03/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران 1383/01/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 1383/01/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان حمايت مصرف‌ كنندگان و توليد كنندگان 1383/01/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران 1382/12/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت مادرتخصصي سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي 1382/10/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) 1382/10/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه صندوق ذخيره بسيجيان 1382/09/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت «تجهيز و نگهداري تأسيسات ساختمان‌هاي ورزشي» 1382/09/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت بازرسي مهندسي و صنعتي ايران 1382/09/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت مادرتخصصي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران 1382/09/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه صندوق تعاون 1382/08/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت دولتي پست بانك 1382/07/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك 1382/07/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه صندوق بازنشستگي وزارت اطلاعات 1382/05/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري 1382/05/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 542  
v  >28272622212019321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-