موضوع
v
عنوان
دوره دولت
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه اساسنامه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >2726257654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
اساسنامه شركت عمران شهر جديد گلمان 1401/11/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت عمران شهر جديد مهرگان 1401/11/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت عمران شهر جديد تابناك 1401/11/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه ماكو (سهامي خاص) 1401/11/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه صندوق ملي مسكن 1401/10/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري-صنعتي سيستان 1401/10/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري-صنعتي بانه-مريوان 1401/10/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري-صنعتي اردبيل 1401/10/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري-صنعتي قصرشيرين 1401/10/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري-صنعتي مهران 1401/10/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري-صنعتي بوشهر 1401/10/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري-صنعتي اينچه برون 1401/10/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان توسعه و بهره‌برداري فناوري‌هاي نوين آب‌هاي جوي 1401/09/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي 1401/09/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه صندوق بيماري‌هاي خاص و صعب‌العلاج 1401/09/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه صندوق ملي مسكن 1401/08/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي 1401/06/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه صندوق بيماري‌هاي خاص و صعب‌العلاج 1401/06/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه صندوق توسعه صنايع دستي و فرش دستبافت و احيا و بهره‌برداري از اماكن تاريخي و فرهنگي 1401/03/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه بانك سپه 1401/02/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 535  
v  >2726257654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-