عنوان متن سياست‌
در حال انجام كار ...
v  >321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان سياست
تاريخ ابلاغ
متن
سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف1389/04/14
سیاستهای کلی نظام برای ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران1389/02/29
سیاست های کلی نظام اداری1389/01/14
سیاست کلی قضایی پنج ساله1388/09/02
سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه1387/10/21
سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر1385/07/12
سياست‌هاي كلي نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد " پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه"1384/06/25
سياستهاي كلي نظام در خصوص اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی1384/03/01
سياست‏های کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران1382/09/20
سياستهاي كلي نظام در بخش تشويق سرمايه‌گذاري1382/09/10
چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي1382/08/13
سياست هاي كلي نظام در خصوص امنيت قضايي1381/07/28
سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران درمورد"منابع طبيعي"1379/11/03
سياست‌هاي كلي نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد "منابع آّب"1379/11/03
سياست‌هاي كلي نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد "بخش معدن"1379/11/03
سياست‌هاي كلي نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد "حمل نقل"1379/11/03
سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران درمورد "انرژي"1379/11/03
سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران درمورد "امنيت اقتصادي"1379/11/03
سياست هاي كلي برنامه سوم توسعه1378/03/01
سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران درمورد " شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي"1377/07/11
تعداد كل رديف : 41  
v  >321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-