عنوان متن سياست‌
در حال انجام كار ...
v  >54321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان سياست
تاريخ ابلاغ
متن
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی1392/11/30
سیاست های کلی ایجادتحول درنظام آموزش و پرورش کشور1392/02/05
سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی1391/11/24
سیاست های کلی نظام درخصوص موضوع خودکفایی دفاعی و امنیتی1391/09/29
سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی1391/09/29
سیاست­های کلی نظام در بخش صنعت1391/09/29
سیاست های کلی آمایش سرزمین1390/09/21
سیاستهای کلی اشتغال1390/04/28
سیاست های کلی نظام در بخش مسکن1389/12/29
سیاست های کلی نظام در بخش شهرسازی1389/11/29
تعداد كل رديف : 43  
v  >54321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-