عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر استدلالي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >1413127654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
متن
PDF
طرح استفساريه بند (هـ) تبصره (12) قانون بودجه سال 1401 كل كشور1401/08/17
طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس (مرحله پنجم)1401/07/20
طرح اصلاح ماده (122) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي1401/07/10
طرح استفساريه ماده (11) قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون‌هاي سراسري1401/06/19
طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس (مرحله چهارم)1401/06/12
طرح اصلاح موادي از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) (مرحله دوم)1401/06/12
طرح اصلاح ذيل جدول (4-24) محروميت‌زدائي تبصره (14) قانون بودجه سال 1401 كل كشور (مرحله سوم)1401/06/09
طرح استفساريه مواد (3)، (4) و (5) قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار1401/06/09
طرح شفافيت قواي سه‌گانه، دستگاه‌هاي اجرائي و ساير نهادها (مرحله دوم)1401/06/05
طرح نحوه تشكيل و فعاليت تشكل‌هاي صنفي-تخصصي1401/06/05
طرح مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي (مرحله دوم)1401/05/30
لايحه اصلاح بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 كل كشور1401/05/26
طرح مانع‌زدايي از توسعه صنعت برق1401/05/23
طرح اصلاح ذيل جدول (4-24) محروميت‌زدائي تبصره (14) قانون بودجه سال 1401 كل كشور (مرحله دوم)1401/05/23
طرح اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور (مرحله دوم)1401/04/26
طرح اصلاح قانون تشكيلات و آيين ‌دادرسي ديوان عدالت اداري1401/04/25
طرح اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور1401/04/08
طرح شفافيت قواي سه‌گانه، دستگاه‌هاي اجرائي و ساير نهادها1401/03/23
اساسنامه صندوق ملي مسكن1401/03/01
طرح جهش توليد دانش‌بنيان1401/02/24
لايحه موافقتنامه خدمات (سرويس‌هاي) هوايي دوجانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق1401/02/11
لايحه موافقتنامه همكاري اقتصادي و تجاري بين دولت‌هاي ساحلي خزر1401/02/11
طرح مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي1401/02/11
طرح اصلاح ذيل جدول (4-24) محروميت‌زدائي تبصره (14) قانون بودجه سال 1401 كل كشور1401/02/06
طرح جهش توليد دانش‌بنيان1401/02/01
طرح اصلاح تبصره ماده (206) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي1401/01/24
طرح تمديد زمان تحويل قير سال 14001401/01/24
طرح انتقال آب از درياي عمان به استان سيستان و بلوچستان (مرحله دوم)1400/12/07
طرح جهش توليد دانش‌بنيان1400/11/23
اصلاح اساسنامه شركت سهامي مديريت شبكه برق ايران1400/11/02
طرح انتقال آب از درياي عمان به استان سيستان و بلوچستان1400/11/02
لايحه نظام رتبه بندي معلمان1400/10/26
طرح اصلاح ماده (182) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي1400/10/08
طرح اصلاح موادي از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده)1400/09/21
طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس1400/09/07
لايحه مقاوله‌نامه بازرسي كار 1947 (1326) (شماره 81)1400/08/29
لايحه تصويب مقاوله‌نامه ايمني و بهداشت شغلي 1981 (1360) (شماره 155) و سند الحاقي (پروتكل) 2002 (1381) مقاوله‌نامه ايمني و بهداشت شغلي1400/08/29
اساسنامه صندوق بيمه حوادث طبيعي ساختمان (مرحله دوم)1400/08/26
طرح دوفوريتي الحاق يك تبصره به ماده (63) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران1400/08/26
لايحه سند الحاقي (پروتكل) حفاظت از تنوع زيستي الحاقي به كنوانسيون چهارچوب حفاظت از محيط زيست دريايي درياي خزر1400/08/24
لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها1400/08/12
طرح تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار1400/08/12
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران1400/07/24
اصلاح اساسنامه سازمان فناوري اطلاعات ايران1400/07/24
طرح جواني جمعيت و حمايت از خانواده (مرحله سوم)1400/07/24
طرح پشتيباني و رفع موانع توليد كشاورزي1400/07/19
طرح استفساريه بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه سال 1400 كل كشور1400/06/31
اساسنامه صندوق بيمه حوادث طبيعي ساختمان1400/06/21
اساسنامه بانك سپه1400/06/07
طرح جهش توليد مسكن1400/06/06
تعداد كل رديف : 688   
v  >1413127654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-