عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر استدلالي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >111098765321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
متن
PDF
طرح الحاق يك تبصره به ماده (3) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه1393/04/21
طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري1393/04/21
لايحه موافقتنامه همكاري بين وزارت كشور جمهوري اسلامي ايران و وزارت كشور فدراسيون روسيه1393/04/10
لايحه اساسنامه كميسيون دامپزشكي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (اكو)1393/04/10
طرح تعيين تكليف تأمين اجتماعي اشخاصي كه ده سال و كمتر حق بيمه پرداخت كرده‌اند1393/04/10
لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه و تشريفات (پروتوكل) الحاقي مربوط بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلووني1393/04/10
لايحه موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين1393/04/10
لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس1393/04/10
لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان1393/04/09
اصلاح بند (3) ماده واحده قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي و تخصصي1393/04/09
لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي1393/04/08
طرح وظايف و اختيارات وزارت نفت1393/04/02
لايحه تصويب احكام و مصوبات بيست و چهارمين كنگره اتحاديه جهاني پست (upu) منعقد شده در ژنو سال 2008 ميلادي (1387 هجري شمسي)1393/04/01
لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق1393/03/31
لايحه موافقتنامه كمك و همكاري متقابل در مورد موضوعات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين1393/03/31
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و برنامه اسكان انساني سازمان ملل متحد جهت تأسيس دفتر زيستگاه (هبيتات) سازمان ملل متحد براي كاهش بلايا در تهران1393/03/31
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه مصوب 1961 ميلادي برابر با 1340 هجري شمسي1393/03/31
طرح حذف نام پست‌بانك از فهرست شركت‌هاي مشمول واگذاري قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي1393/03/31
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گينه بيسائو1393/03/31
طرح اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران1393/02/31
اساسنامه شركت توليد نيروي برق لوشان1393/02/09
طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي1392/12/14
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن بين‌المللي پارك‌هاي علمي1392/12/12
اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو1392/12/12
لايحه بودجه سال 1393 كل كشور1392/12/06
طرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي و الحاق دو تبصره به آن1392/11/30
اساسنامه شركت طراحي و ساخت موتور هوايي1392/11/26
طرح اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم جمهوري اسلامي ايران1392/11/26
اصلاح اساسنامه شركت‌هاي سهامي آب منطقه‌اي1392/11/21
لايحه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي1392/11/20
اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي1392/11/20
اصلاح اساسنامه شركت فناوري اطلاعات ايران1392/11/20
اساسنامه صندوق بيمه كشاورزي1392/11/20
طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان1392/11/19
لايحه سه‌دوازدهم بودجه 1392 كل كشور1392/11/14
طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري جمهوري اسلامي ايران1392/11/14
لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز1392/10/21
اصلاح اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي1392/10/08
طرح استفساريه جزء (1-5) قوانين بودجه سال‌هاي 1391 و 1392 كل كشور1392/10/03
طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات‌هاي مستقيم1392/09/16
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون ورود موقت1392/09/06
لايحه اصلاح قانون دريايي ايران1392/09/06
طرح چگونگي تأمين عوارض شهرداري و هزينه انشعاب‌هاي مدارس و مراكز آموزشي و پرورشيِ احداث شده توسط خيّران1392/08/18
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان منطقه‌اي درياي پاك1392/08/18
لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري1392/08/14
طرح حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي عمراني و توليد ملي و اصلاح قانون بودجه سال 1391 كل كشور1392/08/08
لايحه حمايت از خانواده1392/08/07
طرح رفع موانع اجرايي قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني و نحوه مجازات متخلفان1392/08/06
طرح استفساريه قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش1392/07/14
طرح يك‌فوريتي تعيين تكليف استخدامي مربيان حق‌التدريسي سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور به رسمي و پيماني1392/07/14
تعداد كل رديف : 525   
v  >111098765321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-