عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر استدلالي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >111097654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
متن
PDF
اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران1393/12/06
لايحه رفع موانع توليد رقابت‏پذير و ارتقاي نظام مالي كشور1393/12/06
استفساريه مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) در خصوص اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي1393/12/04
قانون اصلاح قانون تعاوني‌نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه عمل شركت‌هاي تعاوني روستايي1393/11/29
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي آذربايجان غربي1393/11/29
اصلاح اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران1393/11/28
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي بوشهر1393/11/27
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي خراسان جنوبي1393/11/27
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي خراسان شمالي1393/11/26
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي اصفهان1393/11/25
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي تهران1393/11/25
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي كرمان1393/11/25
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي فارس1393/11/24
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي خراسان رضوي1393/11/24
اصلاح اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و خاك سيستان1393/11/23
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي مازندران1393/11/23
اصلاح اساسنامه شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران (اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي)1393/11/22
اساسنامه شركت توليد نيروي برق خراسان1393/11/05
اساسنامه شركت توليد نيروي برق زاهدان1393/11/04
اساسنامه شركت توليد نيروي برق فارس1393/11/03
اساسنامه شركت توليد نيروي برق شهيد رجايي1393/11/02
اساسنامه شركت توليد نيروي برق رامين1393/11/01
طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر1393/10/10
طرح نحوه اجراي قسمتي از اصل يكصد و شصتم (160) قانون اساسي1393/08/28
قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمترتوسعه‌يافته1393/08/04
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران1393/07/09
لايحه معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان1393/06/26
لايحه اصلاح پروتكل مونترال در مورد مواد كاهنده لايه ازن مصوب يازدهمين اجلاس اعضاء‌ - پكن (12-8 آذر ماه 1378 هجري شمسي برابر با 29 نوامبر تا 3 دسامبر 1999 ميلادي)1393/06/26
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي1393/06/19
طرح امكان‌سنجي انتقال مركز سياسي و اداري كشور و ساماندهي و تمركززدايي از تهران1393/05/29
لايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان1393/05/27
طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران1393/05/27
طرح سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور1393/05/27
طرح استفساريه بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران1393/05/27
لايحه اصلاح ماده (61) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت1393/05/13
لايحه موافقتنامه همكاري قضايي در امور مدني و تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير1393/05/13
طرح عضويت و لغو عضويت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در برخي از شوراهاي عالي، شوراها، مجامع و ساير هيئت‌ها1393/05/12
طرح اصلاح قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري1393/05/12
طرح اصلاح جزء (1) بند (22) قانون بودجه سال 1391 كل كشور1393/05/12
لايحه الحاق تشريفات (پروتوكل) آمادگي، واكنش و همكاري منطقه‌اي در مبارزه با سوانح آلودگي نفتي الحاقي به كنوانسيون چهارچوب حفاظت از محيط زيست دريايي درياي خزر1393/05/12
طرح استفساريه در خصوص مواد (63) و (64) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي1393/05/12
طرح الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزش‌ياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش1393/05/12
طرح تسريع در بازسازي مناطق آسيب‌ديده در اثر حوادث غير مترقبه1393/05/06
طرح اصلاح قانون موادي از قانون معادن و اصلاحات بعدي آن1393/05/06
لايحه تعيين حدود مسئوليت شركت‌هاي هواپيمايي ايراني1393/04/25
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مؤسسه منطقه‌اي استانداردسازي، ارزيابي انطباق، تأييد صلاحيت و اندازه‌شناسي (ريسكام)1393/04/25
اصلاحيه اساسنامه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي (شركت مادرتخصصي)1393/04/24
اصلاح اساسنامه صندوق توسعه صنايع دريايي1393/04/22
طرح اصلاح تبصره (2) ماده (39) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران1393/04/22
طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث1393/04/21
تعداد كل رديف : 525   
v  >111097654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-