عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر استدلالي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >1312117654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
متن
PDF
قانون حمايت از صنعت برق كشور1394/08/27
قانون اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران1394/08/27
قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد1394/08/25
اساسنامه شركت هواپيمايي كيش (سهامي خاص)1394/08/06
اساسنامه صندوق اشتغال و كارآفريني ايثارگران1394/08/06
اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه ماكو (سهامي خاص)1394/08/06
اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه انزلي (سهامي خاص)1394/08/06
اساسنامه شركت توسعه و مديريت بنادر و فرودگاه‌هاي منطقه آزاد كيش (سهامي خاص)1394/08/06
اصلاح اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت1394/08/06
اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه ارس (سهامي خاص)1394/08/06
اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه اروند (سهامي خاص)1394/08/06
اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه كيش (سهامي خاص)1394/08/06
اساسنامه شركت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد كيش (سهامي خاص)1394/08/06
لايحه بودجه سال 1392 كل كشور1394/07/27
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) مورخ 1996 (1375) كنوانسيون پيشگيري از آلودگي دريايي ناشي از تخليه پسماند و ساير مواد، مورخ 1972 (1351) (به‌گونه اصلاح‌شده در سال‌هاي 2006 (1385) و 2009 (1388))1394/07/22
قانون اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز1394/07/22
قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري1394/07/22
قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام1394/07/22
قانون اصلاح قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه‌يافته1394/07/22
اساسنامه سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل كشور1394/07/05
اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها1394/07/05
لايحه اصلاح قانون نظام صنفي كشور1394/07/05
قانون پيشگيري از وقوع جرم1394/06/30
قانون تصويب تشريفات (پروتكل) حفاظت از درياي خزر در برابر آلودگي ناشي از منابع و فعاليت‌هاي مستقر در خشكي الحاقي به كنوانسيون چهارچوب حفاظت از محيط زيست دريايي درياي خزر1394/06/04
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) ريشه‌كني تجارت غيرقانوني محصولات دخاني1394/06/04
قانون موافقتنامه همكاري در خصوص آب و هواشناسي درياي خزر1394/06/04
قانون تصويب كنوانسيون ميناماتا در مورد جيوه1394/06/04
قانون الحاق يك تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش1394/06/04
قانون منشور سازمان همكاري اقتصادي هشت كشور در حال توسعه1394/06/04
قانون تصويب اصلاحيه كنوانسيون بازل درباره كنترل انتقالات برون‌مرزي مواد زايد زيان‌بخش و دفع آنها1394/06/04
لايحه اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده1394/05/31
لايحه اصلاح قانون عضويت دولت جمهوري اسامي ايران در مجمع بين‌المللي انرژي1394/05/31
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تحديد مسئوليت براي دعاوي دريايي1394/05/31
لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور1394/05/31
لايحه تعيين تعرفه‌هاي خدمات مركز توسعه تجارت الكترونيكي1394/05/31
طرح استفساريه جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي1394/05/28
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ايران1394/05/28
لايحه اجازه افزايش سهام جمهوري اسلامي ايران در بانك بين‌المللي ترميم و توسعه (IBRD)1394/05/28
طرح اصلاح ماده (45) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي1394/05/28
طرح اصلاح ماده (19) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران1394/05/28
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران1394/05/28
اصلاح اساسنامه شركت فناوري‌هاي پيشرفته ايران1394/05/28
طرح پيگيري حقوقي - سياسي نقش و دخالت آمريكا و انگليس در كودتاي 28 مرداد 1332 عليه دولت ملي ايران1394/05/28
طرح تامين كالاهاي اساسي براي اقشار آسيب‌پذير1394/05/28
اصلاح اساسنامه شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت1394/05/28
اساسنامه نمونه شركت‌هاي عمران شهر جديد1394/05/27
اساسنامه شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت1394/05/27
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران1394/05/27
لايحه اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل)هاي اصلاحي (1)، (2) و (4) كنوانسيون ورشو و اصلاحي آن به ‌موجب تشريفات (پروتكل) لاهه مربوط‌به يكسان‌كردن برخي از مقررات حمل‌ونقل هوايي بين‌المللي1394/05/14
قانون تسرّي ماده (191) قانون ماليات‌هاي مستقيم به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي و نيز ماليات‌هاي غيرمستقيم قوانين بودجه سنوات 1377 تا 13811394/05/14
تعداد كل رديف : 645   
v  >1312117654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-