عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر استدلالي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >3231307654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
متن
PDF
طرح شفافيت قواي سه‌گانه، دستگاه‌هاي اجرائي و ساير نهادها1401/03/23
طرح جهش توليد دانش‌بنيان1401/02/24
لايحه موافقتنامه همكاري اقتصادي و تجاري بين دولت‌هاي ساحلي خزر1401/02/11
لايحه موافقتنامه خدمات (سرويس‌هاي) هوايي دوجانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق1401/02/11
طرح مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي1401/02/11
طرح جهش توليد دانش‌بنيان1401/02/01
طرح تمديد زمان تحويل قير سال 14001401/01/24
طرح اصلاح تبصره ماده (206) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي1401/01/24
طرح جهش توليد دانش‌بنيان1400/11/23
لايحه نظام رتبه بندي معلمان1400/10/26
طرح اصلاح موادي از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده)1400/09/21
طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس1400/09/07
لايحه مقاوله‌نامه بازرسي كار 1947 (1326) (شماره 81)1400/08/29
طرح دوفوريتي الحاق يك تبصره به ماده (63) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران1400/08/26
لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها1400/08/12
طرح تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار1400/08/12
طرح جواني جمعيت و حمايت از خانواده (مرحله سوم)1400/07/24
طرح پشتيباني و رفع موانع توليد كشاورزي1400/07/19
طرح استفساريه بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه سال 1400 كل كشور1400/06/31
اساسنامه بانك سپه1400/06/07
تعداد كل رديف : 633   
v  >3231307654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-