عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر استدلالي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >1312119876321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
متن
PDF
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي مركزي1393/12/24
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي سمنان1393/12/24
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي ايلام1393/12/23
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي همدان1393/12/23
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي اردبيل1393/12/22
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي كهگيلويه و بويراحمد1393/12/21
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي گلستان1393/12/21
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي قم1393/12/20
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي لرستان1393/12/19
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي1393/12/18
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي زنجان1393/12/17
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي يزد1393/12/17
استفساريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص اصل يكصد و سي و ششم (136) قانون اساسي1393/12/16
اصلاح اساسنامه شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان1393/12/16
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي كردستان1393/12/15
اصلاح اساسنامه شركت آب منطقه‌اي كرمانشاه1393/12/14
قانون آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي1393/12/12
قانون الحاق سه بند به مواد (2) و (4) و اصلاح ماده (6) قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال1393/12/12
استفساريه عضو حقوقدان شوراي نگهبان در خصوص اصل يكصد و سيزدهم (113) قانون اساسي1393/12/06
اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران1393/12/06
قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت1393/12/06
لايحه رفع موانع توليد رقابت‏پذير و ارتقاي نظام مالي كشور1393/12/06
استفساريه مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) در خصوص اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي1393/12/04
قانون اصلاح قانون تعاوني‌نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه عمل شركت‌هاي تعاوني روستايي1393/11/29
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي آذربايجان غربي1393/11/29
اصلاح اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران1393/11/28
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي بوشهر1393/11/27
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي خراسان جنوبي1393/11/27
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي خراسان شمالي1393/11/26
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي تهران1393/11/25
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي اصفهان1393/11/25
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي كرمان1393/11/25
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي فارس1393/11/24
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي خراسان رضوي1393/11/24
اصلاح اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و خاك سيستان1393/11/23
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي مازندران1393/11/23
اصلاح اساسنامه شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران (اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي)1393/11/22
اساسنامه شركت توليد نيروي برق خراسان1393/11/05
اساسنامه شركت توليد نيروي برق زاهدان1393/11/04
اساسنامه شركت توليد نيروي برق فارس1393/11/03
اساسنامه شركت توليد نيروي برق شهيد رجايي1393/11/02
اساسنامه شركت توليد نيروي برق رامين1393/11/01
طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر1393/10/10
طرح نحوه اجراي قسمتي از اصل يكصد و شصتم (160) قانون اساسي1393/08/28
قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمترتوسعه‌يافته1393/08/04
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران1393/07/09
لايحه اصلاح پروتكل مونترال در مورد مواد كاهنده لايه ازن مصوب يازدهمين اجلاس اعضاء‌ - پكن (12-8 آذر ماه 1378 هجري شمسي برابر با 29 نوامبر تا 3 دسامبر 1999 ميلادي)1393/06/26
لايحه معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان1393/06/26
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي1393/06/19
طرح امكان‌سنجي انتقال مركز سياسي و اداري كشور و ساماندهي و تمركززدايي از تهران1393/05/29
تعداد كل رديف : 645   
v  >1312119876321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-