عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر استدلالي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >111097654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
متن
PDF
قانون دودوازدهم بودجه سال 1395 كل كشور1394/12/25
قانون اصلاح ماده (235) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران1394/12/24
قانون موافقتنامه حفاظت و بهره‌برداري بهينه از منابع زنده آبي درياي خزر1394/12/24
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و تشريفات (پروتكل) الحاقي آن1394/12/24
اصلاح اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران1394/12/13
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي1394/12/13
قانون تشريفات (پروتكل) انتقال محكومين به حبس الحاقي به موافقتنامه معاضدت قضايي متقابل در اموركيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان1394/12/13
قانون موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان1394/12/13
قانون اصلاح تبصره (2) ماده (96) قانون اجراي احكام مدني1394/12/13
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور1394/12/13
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي فرودگاه‌هاي كشور1394/12/13
اصلاح اساسنامه صندوق ملي محيط زيست1394/12/13
قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم1394/12/13
قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس1394/12/13
قانون اصلاح قانون موافقتنامه تأسيس دالان حمل و نقل و گذر بين‌المللي بين دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران، سلطان‌نشين عمان، قطر، تركمنستان و جمهوري ازبكستان (موافقتنامه عشق‌آباد)1394/12/12
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مؤسسه استاندارد و اندازه‌شناسي كشورهاي اسلامي (سميك)1394/12/12
قانون موافقتنامه همكاري‌هاي امنيتي و انتظامي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان1394/12/12
قانون تصويب اصلاحات اساسنامه، كنوانسيون و آيين‌نامه كلّي فراهمايي (كنفرانس)ها، مجامع و جلسات اتحاديه بين‌المللي مخابرات طي فراهمايي (كنفرانس) سران مختار (گوادالاخارا- 2010 ميلادي «1389 هجري شمسي»)1394/12/12
قانون الحاق يك تبصره به قانون احداث پروژههاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك‌ها و ساير منابع مالي و پولي كشور1394/12/12
قانون موافقتنامه بين دولتي بنادر خشك1394/12/12
قانون تصويب اصلاحات ضمائم كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتي‌ها 1973 (مارپل 78‏ - 1973) - مصوب 1380- و اصلاحات بعدي آن (موضوع قطعنامه‌هاي شماره (189)، (190)، (200)، (201)، (202) و (203))1394/12/12
قانون معاهده انتقال محكومان به حبس ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين1394/11/21
قانون اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي1394/11/07
قانون معاهده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ژاپن در زمينه انتقال محكومان به حبس1394/10/30
قانون اساسنامه مركز منطقه‌اي همكاري دستگاه‌هاي مبارزه با فساد و نهادهاي نظارتي (آمبودزماني) كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي (اكو)1394/10/23
قانون اصلاح قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه1394/10/23
قانون شوراهاي حل اختلاف1394/10/09
قانون رسيدگي به دارايي مقامات و مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران1394/10/07
قانون تسرّي مواد (79) و (83) قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به كاركنان ارتش جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي1394/09/25
قانون اصلاح بند (ي) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 كل كشور1394/09/25
قانون حمايت از صنعت برق كشور1394/08/27
قانون اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران1394/08/27
قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد1394/08/25
اساسنامه شركت هواپيمايي كيش (سهامي خاص)1394/08/06
اساسنامه شركت توسعه و مديريت بنادر و فرودگاه‌هاي منطقه آزاد كيش (سهامي خاص)1394/08/06
اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه انزلي (سهامي خاص)1394/08/06
اساسنامه شركت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد كيش (سهامي خاص)1394/08/06
اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه كيش (سهامي خاص)1394/08/06
اصلاح اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت1394/08/06
اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه ارس (سهامي خاص)1394/08/06
اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه ماكو (سهامي خاص)1394/08/06
اساسنامه صندوق اشتغال و كارآفريني ايثارگران1394/08/06
اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه اروند (سهامي خاص)1394/08/06
لايحه بودجه سال 1392 كل كشور1394/07/27
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) مورخ 1996 (1375) كنوانسيون پيشگيري از آلودگي دريايي ناشي از تخليه پسماند و ساير مواد، مورخ 1972 (1351) (به‌گونه اصلاح‌شده در سال‌هاي 2006 (1385) و 2009 (1388))1394/07/22
قانون اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز1394/07/22
قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري1394/07/22
قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام1394/07/22
قانون اصلاح قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه‌يافته1394/07/22
اساسنامه سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل كشور1394/07/05
تعداد كل رديف : 525   
v  >111097654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-