عنوان متن سياست‌
در حال انجام كار ...
v  >54321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان سياست
تاريخ ابلاغ
متن
سياست‏های کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران1382/09/20
سياستهاي كلي نظام در بخش تشويق سرمايه‌گذاري1382/09/10
چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي1382/08/13
سياست هاي كلي نظام در خصوص امنيت قضايي1381/07/28
سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران درمورد"منابع طبيعي"1379/11/03
سياست‌هاي كلي نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد "منابع آّب"1379/11/03
سياست‌هاي كلي نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد "بخش معدن"1379/11/03
سياست‌هاي كلي نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد "حمل نقل"1379/11/03
سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران درمورد "انرژي"1379/11/03
سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران درمورد "امنيت اقتصادي"1379/11/03
تعداد كل رديف : 43  
v  >54321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-