عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر استدلالي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
v  >3938378765321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
متن
PDF
لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران1395/05/13
طرح الحاق يك تبصره به ماده (190) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي1395/05/11
طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور1395/05/11
لايحه بودجه سال 1392 كل كشور1394/07/27
اساسنامه سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل كشور1394/07/05
اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها1394/07/05
لايحه اصلاح قانون نظام صنفي كشور1394/07/05
لايحه تعيين تعرفه‌هاي خدمات مركز توسعه تجارت الكترونيكي1394/05/31
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تحديد مسئوليت براي دعاوي دريايي1394/05/31
لايحه اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده1394/05/31
تعداد كل رديف : 382   
v  >3938378765321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-