عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر استدلالي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >2726258765321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
متن
PDF
اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها1394/07/05
لايحه اصلاح قانون نظام صنفي كشور1394/07/05
قانون پيشگيري از وقوع جرم1394/06/30
قانون تصويب تشريفات (پروتكل) حفاظت از درياي خزر در برابر آلودگي ناشي از منابع و فعاليت‌هاي مستقر در خشكي الحاقي به كنوانسيون چهارچوب حفاظت از محيط زيست دريايي درياي خزر1394/06/04
قانون منشور سازمان همكاري اقتصادي هشت كشور در حال توسعه1394/06/04
قانون تصويب اصلاحيه كنوانسيون بازل درباره كنترل انتقالات برون‌مرزي مواد زايد زيان‌بخش و دفع آنها1394/06/04
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) ريشه‌كني تجارت غيرقانوني محصولات دخاني1394/06/04
قانون موافقتنامه همكاري در خصوص آب و هواشناسي درياي خزر1394/06/04
قانون الحاق يك تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش1394/06/04
قانون تصويب كنوانسيون ميناماتا در مورد جيوه1394/06/04
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تحديد مسئوليت براي دعاوي دريايي1394/05/31
لايحه اصلاح قانون عضويت دولت جمهوري اسامي ايران در مجمع بين‌المللي انرژي1394/05/31
لايحه اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده1394/05/31
لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور1394/05/31
لايحه تعيين تعرفه‌هاي خدمات مركز توسعه تجارت الكترونيكي1394/05/31
طرح استفساريه جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي1394/05/28
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ايران1394/05/28
لايحه اجازه افزايش سهام جمهوري اسلامي ايران در بانك بين‌المللي ترميم و توسعه (IBRD)1394/05/28
طرح اصلاح ماده (45) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي1394/05/28
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران1394/05/28
تعداد كل رديف : 525   
v  >2726258765321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-