عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر استدلالي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >2726257654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
متن
PDF
قانون حمايت از صنعت برق كشور1394/08/27
قانون اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران1394/08/27
قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد1394/08/25
اساسنامه شركت هواپيمايي كيش (سهامي خاص)1394/08/06
اساسنامه شركت توسعه و مديريت بنادر و فرودگاه‌هاي منطقه آزاد كيش (سهامي خاص)1394/08/06
اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه انزلي (سهامي خاص)1394/08/06
اساسنامه شركت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد كيش (سهامي خاص)1394/08/06
اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه كيش (سهامي خاص)1394/08/06
اصلاح اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت1394/08/06
اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه ارس (سهامي خاص)1394/08/06
اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه ماكو (سهامي خاص)1394/08/06
اساسنامه صندوق اشتغال و كارآفريني ايثارگران1394/08/06
اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه اروند (سهامي خاص)1394/08/06
لايحه بودجه سال 1392 كل كشور1394/07/27
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) مورخ 1996 (1375) كنوانسيون پيشگيري از آلودگي دريايي ناشي از تخليه پسماند و ساير مواد، مورخ 1972 (1351) (به‌گونه اصلاح‌شده در سال‌هاي 2006 (1385) و 2009 (1388))1394/07/22
قانون اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز1394/07/22
قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري1394/07/22
قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام1394/07/22
قانون اصلاح قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه‌يافته1394/07/22
اساسنامه سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل كشور1394/07/05
تعداد كل رديف : 525   
v  >2726257654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-