عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر استدلالي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >6261607654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
متن
PDF
اصلاح اساسنامه شركت پسمانداري صنعت هسته‌اي ايران1400/05/16
اصلاح اساسنامه شركت توسعه كاربرد پرتوها1400/05/16
لايحه نحوه كمك‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور1400/05/16
طرح تمديد مهلت جذب اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي سال 1399 كل كشور1400/05/16
اصلاح اساسنامه شركت سهامي روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران1400/05/14
طرح اصلاح ماده (206) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي1400/05/12
طرح جواني جمعيت و حمايت از خانواده1400/05/09
طرح الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول1400/05/04
طرح جهش توليد مسكن1400/04/22
لايحه شوراهاي حل اختلاف1400/04/22
تعداد كل رديف : 618   
v  >6261607654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-