عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر استدلالي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >6968677654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
متن
PDF
طرح مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي (مرحله دوم)1401/05/30
لايحه اصلاح بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 كل كشور1401/05/26
طرح مانع‌زدايي از توسعه صنعت برق1401/05/23
طرح اصلاح ذيل جدول (4-24) محروميت‌زدائي تبصره (14) قانون بودجه سال 1401 كل كشور (مرحله دوم)1401/05/23
طرح اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور (مرحله دوم)1401/04/26
طرح اصلاح قانون تشكيلات و آيين ‌دادرسي ديوان عدالت اداري1401/04/25
طرح اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور1401/04/08
طرح شفافيت قواي سه‌گانه، دستگاه‌هاي اجرائي و ساير نهادها1401/03/23
اساسنامه صندوق ملي مسكن1401/03/01
طرح جهش توليد دانش‌بنيان1401/02/24
تعداد كل رديف : 688   
v  >6968677654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-