عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر استدلالي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >5352519876321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
متن
PDF
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي فرودگاه‌هاي كشور1394/12/13
اصلاح اساسنامه صندوق ملي محيط زيست1394/12/13
قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم1394/12/13
قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس1394/12/13
قانون اصلاح قانون موافقتنامه تأسيس دالان حمل و نقل و گذر بين‌المللي بين دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران، سلطان‌نشين عمان، قطر، تركمنستان و جمهوري ازبكستان (موافقتنامه عشق‌آباد)1394/12/12
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مؤسسه استاندارد و اندازه‌شناسي كشورهاي اسلامي (سميك)1394/12/12
قانون موافقتنامه همكاري‌هاي امنيتي و انتظامي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان1394/12/12
قانون تصويب اصلاحات اساسنامه، كنوانسيون و آيين‌نامه كلّي فراهمايي (كنفرانس)ها، مجامع و جلسات اتحاديه بين‌المللي مخابرات طي فراهمايي (كنفرانس) سران مختار (گوادالاخارا- 2010 ميلادي «1389 هجري شمسي»)1394/12/12
قانون الحاق يك تبصره به قانون احداث پروژههاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك‌ها و ساير منابع مالي و پولي كشور1394/12/12
قانون موافقتنامه بين دولتي بنادر خشك1394/12/12
تعداد كل رديف : 525   
v  >5352519876321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-