عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر استدلالي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
v  >3938379876321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
متن
PDF
لايحه اصلاح قانون عضويت دولت جمهوري اسامي ايران در مجمع بين‌المللي انرژي1394/05/31
لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور1394/05/31
اصلاح اساسنامه شركت فناوري هاي پيشرفته ايران1394/05/28
اصلاح اساسنامه شركت بهينه سازي مصرف سوخت1394/05/28
طرح استفساريه جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي1394/05/28
اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته اي ايران1394/05/28
طرح اصلاح ماده (45) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي1394/05/28
لايحه اجازه افزايش سهام جمهوري اسلامي ايران در بانك بين المللي ترميم و توسعه (IBRD)1394/05/28
طرح اصلاح ماده (19) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران1394/05/28
اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران1394/05/28
تعداد كل رديف : 382   
v  >3938379876321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-