عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر استدلالي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >5453529876321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
متن
PDF
طرح اصلاح ماده (5) قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني1395/05/13
لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران1395/05/13
طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور1395/05/11
طرح الحاق يك تبصره به ماده (190) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي1395/05/11
قانون دودوازدهم بودجه سال 1395 كل كشور1394/12/25
قانون اصلاح ماده (235) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران1394/12/24
قانون موافقتنامه حفاظت و بهره‌برداري بهينه از منابع زنده آبي درياي خزر1394/12/24
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و تشريفات (پروتكل) الحاقي آن1394/12/24
اصلاح اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران1394/12/13
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي1394/12/13
تعداد كل رديف : 539   
v  >5453529876321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-