موضوع
v
عنوان
دوره مجلس
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه مصوبه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >69686764636261321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
لايحه متمم بودجه سال 1362 كل كشور 1362/12/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري 1362/12/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تأسيس شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران 1362/12/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه حذف تبصره الحاقي به ماده (22) قانون استخدام ارتش جمهوري اسلامي ايران 1362/12/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه انتخابات مجلس شوراي اسلامي 1362/12/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت سازمان مبارزه با جذام در بخش مبارزه با جذام سازمان بهداشت جهاني 1362/12/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تمديد مدت قانون تأسيس وزارت معادن و فلزات 1362/11/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تفسير مواد (9)، (14) و (15) و تبصره (2) ماده (10) قانون اراضي شهري 1362/11/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه لغو تعهد خدمت معلمان فارغ‌التحصيل مراكز تربيت معلم كه مشمول لايحه پاكسازي مي‌شوند 1362/11/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح تبصره قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده لغو تعهد فارغ‌التحصيلان مراكز تربيت معلم و مؤسسات وابسته مصوب 1360/12/2 مجلس شوراي اسلامي 1362/11/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تأسيس دانشگاه بين‌المللي اسلامي ايران 1362/10/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفاده از ساعات آزاد اساتيد و مدرسين دانشگاه‌ها و درآمد كارگاه‌ها 1362/10/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه راجع به اصلاح ماده (15) قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر مصوب دي‌ماه 1347 1362/10/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه افزايش مستمري دريافت‌كنندگان مستمري ازكارافتادگي جزئي ناشي از كار 1362/10/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه وظايف و مسئوليت‌هاي جمعيت هلال احمر 1362/10/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه ادامه عضويت برخي از سازمان‌هاي دولتي در مجامع بين‌المللي 1362/10/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه ادامه عضويت ايران در سازمان ايپيكا و كنگره جهاني نفت و اوپك 1362/10/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه رفع محدوديت زماني قانون ترانزيت كالا از كشتي به گمركات داخل كشور بدون اخذ سپرده نقدي و ضمانت‌نامه بانكي مصوب 1360/3/17 1362/10/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الزام دولت جهت بازسازي و احياء مناطق روستايي كشور به وسيله ايجاد خدمات و امكانات رفاهي، صنعتي، فرهنگي و بهداشتي 1362/10/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه مجازات اسلامي (مبحث تعزيرات) 1362/10/21 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه رفع اختلافات مالياتي 1362/10/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تشكيل سازمان حسابرسي 1362/10/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تشكيل وزارت جهاد سازندگي 1362/09/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه خدمت نيمه‌وقت بانوان 1362/09/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اجازه ارجاع اختلافات في‌مابين شركت تراكتورسازي ايران و شركت ميلترزاندمونش به داوري 1362/09/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه معافيت از ماليات وجوهي كه تحت هر عنوان به‌استثناي حقوق و فوق‌العاده شغل به پزشكان، دندان‌پزشكان، دكترهاي داروساز و دامپزشكان پرداخت مي‌شود 1362/08/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح مواد (1) و (33) آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران 1362/08/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح ماده (16) قانون گذرنامه مصوب پانزدهم اسفندماه 1351 1362/08/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه انحلال صندوق مشترك شهرداري‌ها 1362/08/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الزام دولت به دادن لايحه مقررات سالانه واردات و صادرات 1362/08/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تأمين زنان و كودكان بي‌سرپرست 1362/08/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تفسير شمول بند (5) قانون صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب نسبت به وام‌هاي دريافتي متنفذين و وابستگان رژيم گذشته از بانك‌ها 1362/08/16 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه اصلاح ماده (21) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334/3/29 1362/08/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه معافيت جامعة الامام الصادق (ع) از پرداخت ماليات بر درآمد و ماليات اراضي باير و حق تمبر نقل و انتقالات املاك 1362/08/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اساسنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 1362/08/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تفسير اصل يا اصولي از قانون اساسي 1362/07/27 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه تأسيس شركت‌هاي خاص پايانه و حمل بار در بنادر و مبادي ورودي كشور 1362/07/21 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه اصلاح قانون تأمين هزينه خدمات قرنطينه‌اي كشور 1362/07/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تمديد قانون بازسازي نيروي انساني 1362/07/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه افزايش سرمايه شركت سهامي تأسيسات ساختمان (تسيس) از محل پرداخت‌هاي انجام‌شده از طرح خانه‌هاي سازماني گارد منحله بابت خريد حمام‌‌هاي پيش‌ساخته و آسانسورها 1362/07/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح تبصره ذيل رديف 48/01 جدول ضميمه قانون امور گمركي 1362/07/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح مقررات مالي شوراي نگهبان 1362/07/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه حذف آخر تبصره (33) قانون بودجه سال 1362 1362/07/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور 1362/06/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عمليات بانكي بدون ربا (بهره) 1362/06/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق يك بند به عنوان بند (13) به ماده (10) لايحه ماليات بر درآمد حقوق مصوب 1359/4/21 1362/06/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تمديد قانون تأسيس وزارت معادن و فلزات 1362/06/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تصدي وزارتخانه‌هاي بي‌وزير 1362/06/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه استمهال دولت پاكستان در رابطه با وام پانصد و هشتاد ميليون دلاري 1362/06/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح ماده (20) قانون برق ايران مصوب سال 1346 1362/06/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 3409  
v  >69686764636261321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-