موضوع
v
عنوان
دوره مجلس
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه مصوبه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >17117016965646362321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
طرح واگذاري خانه‌ها و ساختمان‌هاي نيمه‌تمام و بلااستفاده نيروي زميني ارتش و هوانيروز مسجدسليمان به مردم مناطق ناامن مسجدسليمان 1383/04/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح جامع حمايت از حقوق معلولان 1383/03/16 بدون اعلام نظر شورا
طرح نحوه انجام فعاليت‌هاي تشكل‌هاي دانشجويي و دانشگاهي 1383/03/09 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه تأسيس سازمان شيلات ايران 1383/03/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تقسيم استان خراسان به سه استان 1383/03/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه مديريت پسماندها 1383/03/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي 1383/03/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح مواد (168) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران، (186) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و (179) قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران 1383/03/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه مبارزه با قاچاق انسان 1383/02/30 نظر شوراي نگهبان (ابهام)
لايحه استفساريه راجع به ماده (129) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1383/02/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور، مصوب 1367 1383/02/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي 1383/02/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه استفساريه ماده (6) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي 1383/02/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه مقررات اداري و استخدامي وزارت صنايع و معادن 1383/02/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق يك تبصره به ماده (58) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1383/02/16 بدون اعلام نظر شورا
طرح اصلاح تبصره ماده (14) قانون كار و الحاق يك تبصره به آن 1383/02/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تأسيس سازمان صنايع دستي ايران 1383/02/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق يك تبصره به ماده (9) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي 1383/02/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق يك تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اصلاح قانون بودجه سال 1383 كل كشور 1383/01/29 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه مقررات مالي، اداري و استخدامي وزارت جهاد كشاورزي 1383/01/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 3409  
v  >17117016965646362321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-