موضوع
v
عنوان
دوره مجلس
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه مصوبه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >34134033965646362321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي راه 1390/07/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در كميسيون هيدروگرافي منطقه‌اي ناحيه دريايي راپمي 1390/07/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در كنسرسيوم بين‌المللي زمين‌لغزش 1390/07/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 1379 1390/07/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز 1390/06/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران 1390/06/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه افزايش تعطيلي عيد سعيد فطر 1390/06/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه ماده (28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و اصلاحات بعدي 1390/05/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه بهداشت دام و دامپزشكي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري صربستان 1390/05/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه بودجه سال 1390 كل كشور 1390/04/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 3409  
v  >34134033965646362321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-