موضوع
v
عنوان
دوره دولت
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه اساسنامه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >52515028272625321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
اصلاحيه اساسنامه شركت كارگزاري سهام عدالت (سهام خاص) 1386/04/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي قطار شهري كشور 1386/03/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور (مادرتخصصي) 1386/03/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت‌هاي سهامي آب و فاضلاب روستايي استان 1386/03/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه سازمان توسعه تجارت ايران 1386/03/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك 1386/02/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت بهره‌برداري نيروگاه اتمي بوشهر 1386/02/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت نيروگاه‌هاي اتمي 1386/02/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت مادرتخصصي پالايش و پژوهش خون 1386/02/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه‌هاي شركت‌هاي پسمانداري صنعت هسته‌اي ايران، فراوري اورانيوم و توليد سوخت هسته‌اي ايران، غني‌سازي اورانيوم ايران و اكتشافات و تأمين مواد اوليه صنعت هسته‌اي ايران 1385/12/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 517  
v  >52515028272625321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-