موضوع
v
عنوان
دوره دولت
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه اساسنامه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >5554537654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها 1402/02/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت سهامي برق منطقه‌اي سيستان و بلوچستان 1402/02/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت شهرك‌هاي كشاورزي 1402/02/20 نظر شوراي نگهبان (ابهام)
اصلاح اساسنامه سازمان توسعه و بهره‌برداري فناوري‌هاي نوين آب‌هاي جوي 1402/02/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه‌هاي سازمان مناطق آزاد تجاري - صنعتي بانه - مريوان، مهران، بوشهر، سيستان، قصرشيرين و اينچه برون 1402/02/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح ماده (۷) اساسنامه بانك سپه 1402/02/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت عمران شهر‌هاي جديد (مادرتخصصي) 1402/02/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت بازآفريني شهري ايران 1402/02/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت عمران شهر جديد گلمان 1401/11/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت عمران شهر جديد مهرگان 1401/11/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 542  
v  >5554537654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-