شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1390/05/23 مصوبه هيات وزيران  
1390/06/22 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1390/07/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1390/08/02 متن نهايي اساسنامه  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-