عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر مجمع مشورتي حقوقي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
v  >2322217654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
متن
PDF
گزارش مربوط به هشتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 1395 بخش اول1395/03/10طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد
گزارش مربوط به هشتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 1395 بخش اول1395/03/10طرح ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غيرمجاز و آسيب‌رسان به سلامت در رسانه‌هاي ارتباط جمعي داخلي و بين المللي و فضاهاي مجازي
گزارش مربوط به هشتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 1395 بخش اول1395/03/10لايحه موافقتنامه‌ تحديد حدود مرز دريايي‌ در درياي عمان بين‌ دولت جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و دولت سلطنت عمان
گزارش مربوط به هشتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 1395 بخش اول1395/03/10لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي
گزارش مربوط به هشتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 1395 بخش اول1395/03/10لايحه الحاق يك تبصره به قانون اصلاح ماده (12) قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان
گزارش مربوط به ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/02/29لايحه بودجه سال 1395 كل كشور
گزارش مربوط به ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/02/29طرح اساسنامه شركت ملي نفت ايران
گزارش مربوط به چهارمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/02/06لايحه بودجه سال 1395 كل كشور
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/01/17لايحه اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارت كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرايم زيست محيطي
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/01/17طرح سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/01/17لايحه حمايت از حقوق معلولان
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/01/17لايحه اعتبار اسناد عادي وامهاي پرداختي شركتهاي تعاوني روستايي ،‌عشايري و صيادي به اعضاء‌
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/01/17لايحه اصلاح قانون بيمه عمر و حوادث پرسنل نيرو‌هاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان‌هاي تابعه يا وابسته به آنها
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/01/17طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/01/17لايحه بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/01/17لايحه اصلاح ماده (8) قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/01/17طرح الحاق يك تبصره به ماده (505) قانون آيين دادرسي‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ (در امور مدني‌)
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/01/17طرح الحاق يك تبصره به ماده (22) قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران
گزارش مربوط به سي و پنجمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/12/24طرح نظام جامع آموزش و تربيت فني و حرفه‌اي و مهارتي
گزارش مربوط به سي و چهارمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/12/16طرح اساسنامه شركت ملي نفت ايران
گزارش مربوط به سي و سومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/12/12طرح اصلاح تبصره (2) ماده (96) قانون اجراي احكام مدني
گزارش مربوط به سي و سومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/12/12لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مؤسسه استاندارد و اندازه‌شناسي كشور‌هاي اسلامي (سميك)
گزارش مربوط به سي و سومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/12/12لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مشاركت (كنسرسيوم) زيرساخت كليد عمومي آسيا
گزارش مربوط به سي و سومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/12/12لايحه موافقت‌نامه حفاظت و بهره‌برداري بهينه از منابع زنده آبي درياي خزر
گزارش مربوط به سي و سومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/12/12لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم
گزارش مربوط به سي و سومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/12/12طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
گزارش مربوط به سي و سومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/12/12طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي
گزارش مربوط به سي و سومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/12/12طرح ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان
گزارش مربوط به سي و سومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/12/12لايحه موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و تشريفات (پروتكل) الحاقي آن
گزارش مربوط به سي و دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/12/11طرح تسريع در امر تخليه و بارگيري كشتي‌ها در بنادر
گزارش مربوط به سي و دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/12/11طرح الحاق يك تبصره به قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور
گزارش مربوط به سي و دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/12/11لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي امنيتي و انتظامي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان
گزارش مربوط به سي و دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/12/11لايحه تصويب اصلاحات اساسنامه، كنوانسيون و آيين‌نامه كلي فراهمايي‌ها (كنفرانس)‌ها، مجامع و جلسات اتحاديه بين‌المللي مخابرات طي فراهمايي (كنفرانس) سران مختار (گوادالاخارا_ 2010 ميلادي «1389 هجري شمسي»
گزارش مربوط به سي و دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/12/11طرح جرم سياسي
گزارش مربوط به سي و دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/12/11لايحه موافقتنامه‌ تحديد حدود مرز دريايي‌ در درياي عمان بين‌ دولت جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و دولت سلطنت عمان
گزارش مربوط به سي و دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/12/11لايحه تصويب اصلاحات ضمايم كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتيها 1973 (مارپل 1973/78) - مصوب 1380 – و اصلاحات بعدي آن (موضوع قطعنامه‌هاي شماره (189)، (190)، (200)، (201)، (202) و (203))
گزارش مربوط به سي و دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/12/11لايحه موافقتنامه بين دولتي بنادر خشك
گزارش مربوط به سي و دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/12/11لايحه اصلاح قانون موافقتنامه تأسيس دالان حمل و نقل و گذر بين‌المللي بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران، سلطان نشين عمان، قطر، تركمنستان و جمهوري ازبكستان (موافقتنامه عشق آباد)
گزارش مربوط به بيست و نهمين و سي امين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/10/29طرح سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور
گزارش مربوط به بيست و نهمين و سي امين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/10/29لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم
گزارش مربوط به بيست و نهمين و سي امين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/10/29طرح توسعه و بهينه‌سازي آب شرب شهري و روستايي در كشور
گزارش مربوط به بيست و نهمين و سي امين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/10/29طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
گزارش مربوط به بيست و هشتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/10/14طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران
گزارش مربوط به بيست و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/10/07لايحه تشريفات (پروتكل) انتقال محكومين به حبس الحاقي به موافقتنامه معاضدت قضايي متقابل در اموركيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان
گزارش مربوط به بيست و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/10/07لايحه اساسنامه مركز منطقه‌اي همكاري دستگاههاي مبارزه با فساد و نهادهاي نظارتي (آمبودزماني) كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي (اكو)
گزارش مربوط به بيست و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/10/07لايحه شوراهاي حل اختلاف
گزارش مربوط به بيست و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/10/07طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي
گزارش مربوط به بيست و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/10/07لايحه معاهده انتقال محكومين به حبس ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين
گزارش مربوط به بيست و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/10/07لايحه موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس
گزارش مربوط به بيست و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/10/07اصلاحيه اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون
 تعداد كل رديف : 1136   
v  >2322217654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1397 نسخه 1-2-1 )
-